• Projekt

Projekt "Zvýšenie konkurencieschopnosti"

Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Finerg International, s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Sprostredkovateľský orgán:

  1. Prijímateľ:

Finerg International, s.r.o., Stará Lesná 157, 059 60 Stará Lesná

  1. Miesto realizácie:

Hotel Forton, Stará Lesná 154, 059 60 Stará Lesná

  1. Opis projektu:

Predmetom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Finerg International, s.r.o. prostredníctvom modernizácie kuchyne hotela nákupom vhodnej inovatívnej gastrotechnológie, ktorá pomôže hotelu zabezpečiť kvalitnejšie gastronomické služby a odstrániť kapacitné problémy pri preprave, servírovaní jedál a skladovaní produktov vlastnej výroby a umožní prípravu hotových jedál v požadovanom počte a kvalite.

  1. Nenávratný finančný príspevok:

max. do výšky 85 532,70 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Rezervujte si pobyt